Przepisy krajów członkowskich UE (spadki, ustroje małżeńskie)

Szanowni Państwo, publikujemy poniżej oficjalne linki do stron, na których znajdą Państwo wszelkie przydatne informacje w zakresie prawa właściwego dla oceny Państwa stosunków majątkowych małżeńskich czy kwestii związanych z dziedziczeniem. Będą to szczególnie ważne linki jeśli planują Państwo osiedlić się na stałe w krajach UE, gdyż od 17 sierpnia 2015 r. w Polsce obowiązywać będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 650/2012 z dnia 04 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.

Wyklucza ono stosowanie dotychczas obowiązujących umów dwustronnych, konwencji oraz Prawa Prywatnego Międzynarodowegow zakresie spraw nim objętych.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0107:0134:PL:PDF

Regulacje powyższe wprowadzone zostaną do polskiego porządku prawnego od 17 sierpnia 2015 r. w sposób istotny zmienią obecnie obowiązujące uregulowania prawne w szczególności odnośnie prawa spadkowego, zatem istotne jest by w przypadku tzw. „wyjazdu na stałe” należycie zabezpieczyć swoje interesy.

http://www.coupleseurope.eu/pl/home – ustroje małżeńskie,

http://www.successions-europe.eu/pl/home – prawo spadkowe.